Indien er bloedresultaten of resultaten van specialisten bekend zijn over u in de praktijk, kunt u hierover met de artsen bellen. Probeer het telefoongesprek zo kort mogelijk te houden. De artsen zullen geruststellende resultaten kort en bondig meedelen. Wanneer u meer uitgebreide inlichtingen wenst, kunt u best een nieuwe afspraak maken.  Ook de arts zelf zal u soms vragen een nieuwe afspraak te maken om de resultaten verder te bespreken.

  • Door de nieuwe GDPR-wetgeving mogen labo resultaten en andere documenten niet meer per mail doorgestuurd worden aan de patiënt. Via cozo (www.cozo.be) kunt u met uw eID de resultaten raadplegen.
  • Voor medicatie / kiné voorschriften of andere attesten dient u steeds op raadpleging te komen. Telefonisch (of tijdens raadpleging van een familielid) kan dit niet worden aangevraagd.

Voor resultaten & medische vragen gelieve uw arts te bellen tijdens het 'belmoment' tussen 17u & 19u.

Voor bespreking van een CT-scan of NMR, dient u altijd een afspraak te maken, tenzij anders werd medegedeeld.

Voor afspraken gelieve te bellen tussen 8u & 17u en de reden voor contact te vermelden (medisch probleem - keuring - ...) dit om een correcte tijdsinschatting voor de consultatie te maken.