Wat is PRP en waarvoor wordt het gebruikt?

PRP is bloedplasma met een rijk concentraat aan bloedplaatjes. Deze bloedplaatjes geven na injectie bepaalde stoffen vrij, beter bekend als groeifactoren. Deze spelen een belangrijke rol bij de heling van diverse soorten letsels en brengen ter hoogte van het letsel verschillende processen op gang die het herstel bevorderen. Door de bloedplaatjes te concentreren, neemt de concentratie van de groeifactoren tot achtmaal toe, waardoor de kans dat letsels helen groter wordt. Het menselijk lichaam heeft een sterk zelfherstellend vermogen. Door een hoge concentratie aan bloedplaatjes - en dus groeifactoren - in te spuiten kunnen we het natuurlijk genezingsproces een heel stuk vooruit helpen.

PRP wordt reeds vele jaren met succes gebruikt in verschillende geneeskundige disciplines.
In de laatste jaren wordt deze behandeling ook meer en meer gebruikt bij de behandeling van sportletsels.
Wij gebruiken autoloog (lichaamseigen) PRP het vaakst bij de behandeling van:

 • acuut of chronische peesontstekingen (bv.: tenniselleboog, ontsteking van de achillespees, kniepees enz…)
 • kleine tot middelgrote scheuren in pezen
 • spierletsels (bv. spierscheuren)
 • gewrichtsproblemen (bv. kraakbeendefecten, ontstekingen)
 • ligamentaire letsels

Hoe verloopt een behandeling met PRP?

We nemen ongeveer 18ml veneus bloed af. Dit wordt vermengd met 2ml ACD-A anticoagulans wat de stolling van het bloed gaat verhinderen. Dit laatste is nodig om de verschillende bloedcomponenten op een efficiënte manier van elkaar te kunnen scheiden. Dit preparaat wordt vervolgens gecentrifugeerd in een speciaal daarvoor vervaardigd recipiënt. We kunnen nu 3 verschillende bloedcomponenten onderscheiden (bloedplasma, concentraat aan bloedplaatjes en de rode bloedcellen). De PRP kan nu geïsoleerd worden en is klaar voor injectie.

Na lokalisatie van het letsel door middel van markering op de huid wordt deze zone grondig ontsmet en zo nodig verdoofd. Daarna wordt de PRP door middel van verschillende injecties geïnjecteerd op de plaats van het letsel. Nadien zal er een drukverband aangelegd worden.

Indien klinisch noodzakelijk kan deze therapie herhaald worden na 4 tot 6 weken, dit om een optimaal effect te bereiken.

Hoe bereid ik me voor op een behandeling?

Het is erg belangrijk dat u minstens één week voor de PRP behandeling stopt met alle ontstekingsremmende en bloedverdunnende medicatie (bv: aspirine, ibuprofen, diclofenac,...). Stop of omschakeling van bloedverdunnende medicatie dient steeds in overleg te gebeuren met uw behandelende arts. Breng ons ook steeds op de hoogte indien u allergisch zou zijn voor ACD-A anticoagulans aangezien dit laatste wordt gebruikt bij het klaarmaken van de PRP.

Zijn er bijwerkingen mogelijk?

Een van de voordelen van een behandeling met PRP is dat bijwerkingen erg zeldzaam zijn.
Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende complicaties:

 • Een infiltratie kan een lokale bloeduitstorting en pijn veroorzaken als gevolg van het doorprikken van kleine bloedvaten. Dit verdwijnt echter spontaan na enkele dagen
 • Door het inbrengen van een naald bestaat er steeds een kleine kans op infectie. Dit risico wordt uiteraard geminimaliseerd door een grondige ontsmetting van de injectieplaats en steriel te werken
 • Door het aanprikken van een lokale zenuw door de naald kan men (beperkte) gevoelsstoornissen veroorzaken. Dit is gelukkig uiterst zeldzaam

Adviezen voor de nabehandeling:

Volgende aandachtspunten zijn van toepassing:

 • Het aangelegde drukverband blijft best 24u ter plaatse
 • De inspuiting kan lokale pijn veroorzaken, zeker een infiltratie in een pees kan pijnlijk zijn. Dit kan leiden tot een verminderde beweeglijkheid van het nabije gewricht. Dit is echter tijdelijk. Het is daarom aan te raden 2 tot 3 dagen volledige rust te nemen na een behandeling
 • Wanneer deze pijn de eerste dagen op de voorgrond staat, raden wij het volgende aan:
  - Paracetamol 1g (tot maximum 3x/dag)
  - Lokale ijsapplicaties (max 3x/dag gedurende 15 minuten, niet rechtstreeks op de huid)
 • Gebruik van ontstekingsremmende medicatie (NSAID, corticoïden) wordt best vermeden aangezien deze de werking van de bloedplaatjes op een negatieve manier kunnen beïnvloeden
 • Bij een infiltratie in de onderste ledematen voorziet u best krukken al zijn deze zeker niet altijd noodzakelijk. Zelf rijden met de wagen kan derhalve niet tot 48u na dergelijke infiltratie
 • De meeste patiënten kunnen ongeveer één week na de behandeling terug alle dagdagelijkse activiteiten hervatten
 • Intensieve sportactiviteiten zijn af te raden tijdens de eerste 2 weken volgend op een infiltratie/behandeling
 • Aanvullende kinesitherapie na een behandeling is wenselijk, bespreek dit met uw behandelend geneesheer

Wat mag/kan ik verwachten van een behandeling met PRP?

Het resultaat van een PRP behandeling is helaas niet vanaf de eerste infiltratie merkbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat het volledige effect van een PRP behandeling al snel 3 tot 4 maanden op zich laat wachten. Een eerste geleidelijke verbetering van de klachten mag men niet vroeger dan 2 weken na de behandeling verwachten. In de wetenschappelijke literatuur worden succesratio’s van 75 tot 80% beschreven. Momenteel zijn er heel wat onderzoeken lopende met betrekking tot deze nieuwe therapie.